Geoconsult Noord B.V.

Van Anhalt Dessaustraat 14
8606 XD Sneek

Tel. : 0515 - 431127
Fax.: 0515 - 431150Advies


Zettingen
Bij het bouwrijp maken van terreinen en bij de aanleg van wegen op samendrukbare grond, zullen zettingsberekeningen moeten worden uitgevoerd. De relaties tussen belasting, tijd en zetting worden aan de hand van het geotechnische profiel berekend.

Met deze gegevens worden de mogelijkheden bepaald om de restzettingen in de tijd te beperken. Vaak speelt de beschikbare tijd een belangrijke rol. Het toepassen van een tijdelijke extra overhoogte eventueel in combinatie met verticale drainage is dan een methode om de restzettingen na het afwerken zoveel mogelijk te beperken.