Geoconsult Noord B.V.

Van Anhalt Dessaustraat 14
8606 XD Sneek

Tel. : 0515 - 431127
Fax.: 0515 - 431150Advies


Stabiliteit van taluds
De veiligheid van een talud kan worden bepaald met verschillende rekenmodellen. De berekeningen worden meestal uitgevoerd met computerprogramma's waarbij een groot aantal potentiƫle glijvlakken wordt beschouwd. Het meest kritische schuifvlak is bepalend voor de constructieve veiligheid.

Bij ophogingen kan de stabiliteit worden beïnvloed door wateroverspanning in de onderliggende grondlagen. Om overspannen grondwater de gelegenheid te geven om af te stromen, dient soms verticale drainage te worden toegepast en moeten ophogingen gefaseerd te worden uitgevoerd. Voor elke fase wordt in dat geval de stabiliteitsfactor berekend.

De stabiliteitsberekeningen worden vaak gemaakt in combinatie met zettingsberekeningen waarmee de wateroverspanningen op een bepaald tijdstip worden ingeschat. De stabiliteitsfactor wordt berekend met deze wateroverspanningen.