Geoconsult Noord B.V.

Van Anhalt Dessaustraat 14
8606 XD Sneek

Tel. : 0515 - 431127
Fax.: 0515 - 431150Advies


Fundering op staal
Bij de dimensionering van een fundering op staal speelt de draagkracht en de zettingsgevoeligheid van de grond een belangrijke rol. De relaties tussen funderingsafmeting, belasting, draagkracht en zettingen worden bepaald, rekening houdend met de eisen gesteld in de geotechnische normen. Daarbij wordt ingegaan op de invloed van gronddekking, een eventuele grondverbetering en de variatie in horizontale en verticale belasting.