Geoconsult Noord B.V.

Van Anhalt Dessaustraat 14
8606 XD Sneek

Tel. : 0515 - 431127
Fax.: 0515 - 431150Advies


Grondkerende constructies
Bij bouwputten en beschoeiingen zal de grondkering moeten worden gedimensioneerd en zal de invloed op de omgeving moeten worden beschouwd. Met een eindig elementenmodel wordt de constructieve veiligheid (momenten, krachten en verplaatsingen) en de gebruikstoestand (verplaatsingen) getoetst. Meestal vindt de toetsing plaats aan de hand van de richtlijnen vermeld in de CUR166 "Damwandconstructies". Zowel de eindfasen als de tijdelijke fasen zullen worden doorgerekend.