Geoconsult Noord B.V.

Van Anhalt Dessaustraat 14
8606 XD Sneek

Tel. : 0515 - 431127
Fax.: 0515 - 431150Advies


Fundering op palen
Een paal kan zowel door horizontale krachten, verticale krachten als momenten worden belast. De krachten kunnen uit de bovenliggende constructie komen, maar ook grond kan belasting op de paal uitoefenen.

Voor verticaal belaste palen wordt door Geoconsult Noord een intern ontwikkeld computerprogramma toegepast waarmee de draagkracht en het belasting-zakkingsgedrag van een paal wordt berekend. De gegevens worden overzichtelijk in standaard bijlagen gepresenteerd, waarbij wordt verwezen naar de geldende normen.

De horizontale reactie van de grond is belangrijk om te bepalen in hoeverre de paal zijdelingse belasting kan opnemen. Met een eindig elementenmodel wordt het gedrag van de paal en de grond gesimuleerd.